Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
czwartek, 20 Czerwiec, 2024 - 05:41

Stare sagi ze Średniowiecza opisują jak ziemie obecnej Polski miały uzyskać niepodległość i wybić się na niezależność. Opisy te są zwykle lekceważone przez współczesnych historyków, nie wiadomo czy słusznie, zresztą nie były one tłumaczone dotychczas na język polski. Przykładem jest legenda wodza Wikingów z ujścia rzeki Odry, Jarla Sigvaldi'ego. Istnieje możliwość, że Sygryda, druga żona króla Danii Swena Widłobrodego, córka szwedzkiego wodza Skagula Tostea to ta sama osoba co pierwsza żona Swena, księżniczka polska która po ślubie zmieniła imię na Gunhilda.