Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
czwartek, 20 Czerwiec, 2024 - 04:55

Miasto Kalisz ogłaszamy jako Patomiasto w skali Europy

śr., 27/05/2020 - 09:06
Kategoria: 

    Redakcja czasopisma Merkuriusz Polski

ogłasza iż ze względu na statystyczną korelację szeregu zaobserowanych patologii, miasto

Kalisz (łac. Calisia)


otrzymuje tytuł

Patomiasta, miasta patologii

w skali kontynentu europejskiego

Wzywamy (ja jako ekonomista, oraz osoby przerażone sytuacją w tym mieście, które informowały redakcję o skali zubożenia kapitału społecznego) władze publiczne Rzeczpospoitej Polskiej do:

-wprowadzenia zarządu komisarycznego w mieście, powołania sztabu specjalistów z zakresu ekonomiki miast, ekonomiki regionów, ekonomistów transportu, socjologów, do pomocy zarządowi komisarycznemu. 

 

Uzasadnienie

Redakcja oparła się jedynie na opiniach ustnych osób które przebywały w Kaliszu bądż znają miasto Kalisz w zestawieniu z innymi miastami w których mieszkały. 

Do redakcji dotarły także informacje o danych statystycznych, wskazujących na zanik życia społęcznego, zanik więzi międzyludzkich wywołanych rekordową w skali kontynentu skalą zaniku transportu zbiorowego. Wokół miasta zlikwidowano podmiejskie linie kolejowe (szer. toru 1000 mm) do miast: Turek, Zbiersk, Russów. Miasto  ma ofertę transportu zbiorowego na poziomie miast afrykańskich. Wszelkie niemal przestrzenie wspólne zajęto pod potrzeby motoryzacji indywidualnej. Jej, co podkreślam- absolutnie rekordowy w skali całego kontynentu rozwój spowodował skrajną patologizację życia publicznego. Doszło do sytuacji w której mieszkańcy, by skorzystać z przestrzeni wspólnych, wyjeżdżają do miast okolicznych. 

Badania dowodzą skrajnei negatywnego wpływu efektów zewnętrznych motoryzacji indywidualnej na poziom relacji społecznych i kapitału społecznego. W mieście Kalisz, ogólnopolskiej stolicy motoryzacji indywidualnej, te wszystkie efekty wystąpiły w skali rekordowej na całym kontynencie. 

Wzywamy do rozpoznania stanu klęski kapitału społecznego, kapitału więzi międzyludzkich w mieście Kalisz. Jest to możliwe do odczytania ze statystyk np. ilości pojazów na 1000 mieszkańców, w zestawieniu z wieloletnimi, szeroko znanymi badaniami na temat negatywnych skutków tak drastycznej polityki transportowej. Prowadzi ona do zaniku kapitału społecznego, a w takiej skali jak w Kaliszu- oceniam że do tego zaniku już doszło. 

Śmierć skejtera na skateparku jest tylko przelaną już czarą goryczy, wisienką na torcie patologii. Na torcie patomiasta, które jest spatologizowane w skali rekordowej na kontynencie. Jeśliby zdolność zmian wypływała z wewnątrz tej społeczności, już do nich doszłoby. Tak się nie stało. Potrzebne są drastycznie silne bodźce zewnętrzne.

Wzywam władze publiczne Rzeczpospolitej Polskiej do wprowadzenia zarządu komisarycznego w patomieście Kalisz. Wzywam do rozpoznania stanu klęski infrastruktury społecznej w tym mieście. Wzywam nowopowołany zarząd komisaryczny do przeprowadzenia bezwzględnych reform infrastruktury miękkiej i infrastruktury społecznej miasta, celem porzywrócenia równowagi w kapitałe społecznym, infrastrukturze miękkiej miasta. 

Opisy ustnie zgłoszone redakcji

  • Opisywano mi jak lokalna ludność opuscza miasto na weekend, by skorzystać z pubów czy barów w miastach okolicznych, gdzie mimo mniejszej liczby ludności zachował się kapitał społeczny i istnieje infrastruktura kontaktów międzyludzkich.
  • W Kaliszu dominuje "mentalność wiejska" mimo że jest on miastem.
  • Kalisz to Radom Europy
  • Mentaność wiejsko- rolnicza
  • Proste cele życiowe, brak alternatywnych dróg życiowych
  • Nawet nie proste cele życiowe, ale bardzo przeciętne
  • Wąskie patrzenie na świat
  • W "Biedronkach" lokalni rolnicy pilnują czy w Biedronkach sprzedają polskie warzywa i owoce sprawdząc kody pochodzenia produktów na skrzynkach z rzekomo polskimi płodami- co podano jako przykład organiczenia "lokalnych ambicji".

opr. Adam Fularz na podstawie opinii ustnych zebanych w wywiadach oraz na podstawie danych statystycznych dot. ilości pojazdów na 1000 mieszk. w miastach Polski